Viết phản hồi
Tin phản hồi:
VUNA 2020 - HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV - HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC VIỆT NAM
25-11-2020  14:26:35 GMT +7

THÔNG BÁO SỐ 6

Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, 

Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế năm 2020

Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
:: BÀI VIẾT MỚI
:: BÌNH CHỌN

Từ cũ – từ hiện đang dùng: bướu ác tính, ung thư, tăng sinh ác tính, u ác 

Diễn giải - tiếng Việt:
từ dùng để chỉ bệnh lý ác tính ở cơ quan Tiết Niệu (Ung thư) 

Diễn giải - Tiếng Anh – Cancer (Merriam Webster):
[Latin, crab, cancer]a : a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasisb : an abnormal bodily state marked by such tumors

:: THÔNG TIN THUỐC
:: LIÊN KẾT WEB
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009